domingo, 19 de agosto de 2007

Giganta Leonor.in català
La Geganta Lionor ha estat batejada aquest dissabte 21 de Juliol del 2007 dins els actes festius de l’ Associcació de veïns Jaume I el Conqueridor per la Sra.Neus Bernaus i Gaset, esposa del paer en cap Angel Ros i el Sr. Antoni Chico, ex-regidor de la Paeria. Aquesta geganta (al igual que la seva parella, Jaume I batejada l' any passat ) ha estat realitzada al taller obrador i espai d’ Art La Xamba.

La parella substitueix als realitzats l’any 1992 per Manel Vidal de les Borges Blanques,
i esdevindran, un destacat element identificador del barri. Aquests nous gegants son fruit d’un repte personal de Bragado i Herrera: que amb un estil ja definit, compaginen el seu treball artistic personal amb la ferma i encoratjada pretensió de dignificar, renovar i potenciar la Cultura Popular. S’ha emprat el sistema tradicional dels Constructors de Gegants Catalans, amb cartró pedra i una acurada netedat escultórica. La seva alçada es d´uns dos metres vuitanta-cinc cm i el seu pes no arriva als 45 kg. Éssent, dels catorze gegants realitzats fins a la data, un dels gegants amb menys pes. La vestimenta de l’época, plena de detalls, ha estat realitzada sota la supervisió dels joves escultors, per la dissenyadora, modista i estilista Maria Cucurull i el seu equip de professionals. Amb la compaginació de diferents verds i colors terra, s’ ha volgut complementar amb els colors de la vestimenta de Jaume I el conqueridor.


Gigantes realizado por Manel Vidal, anteriores a los actuales

in castellano
La Giganta Leonor ha sido bautizada este sabado 21 de Julio del 2007 dentro de los actos festivos de la Asociación de vecinos Jaime I el conquistador por la Sra. Neus Bernaus i Gaset, actual esposa del alcalde de la ciudad de Lleida; También asistieron el sr. Angel Ros, junto al Sr. Antonio Chico, ex-regidor de la Paeria. La Giganta (al igual que su pareja, Jaime I el conquistador, bautizado por estas mismas fechas en 2006 ) ha sido realizado por Herrera y Bragado, en el espacio de Arte La Xamba.
La pareja sustituye a los realizados el año 1992 por Manel Vidal de les Borges Blanques, y será al igual que sus antecesores, un elemento importante en la entidad del Barrio. Estos nuevos gigantes son fruto del reto personal de Bragado y Herrera, que con un estilo definido compaginan su trabajo artístico personal con la convincente pretensión de dignificar, renovar y potenciar la Cultura Popular. Para ello han utilizado el sistema tradicional de los constructores de Gigantes, en cartón piedra y con un refinado y pulcro estilo escultórico. Su altura es de unos dos metros ochenta y cinco cm. y su peso oscila entre los 45 kg. Siendo este, de los 14 Gigantes realizados hasta el momento, el de menor peso. La vestimenta de la epoca, llena de detalles, ha sido confeccionada por la diseñadora, modista y estilista Maria Cucurull y su equipo de profesionales. Compaginando diferentes verdes y colores tierra, se ha querido buscar una forma directa de complementar con los colores de la vestimenta de su pareja Jaime I el conquistador.
in català
Els artistes Herrera i Bragado es complauen a convidar-vos a coneixer la xamba.
El primer taller obrador i espai d’ art lleidatà dedicat a la realització de
1projectes escultórics de tot tipus,
2construcció d’ elements festius populars, Gegants, besties de foc, capgrossos.
Volem exportar el nostre treball personal fruit d’ inquietuds artístiques plenes de dificultats i per un altre costat diginificar potenciar i renovar la Cultura Popular.

Estem al carrer venus 25 de lleida,

La pagina http://www.laxamba.com/ i als telèfons 629720991/ 630 166 642.


Atentament Herrera i Bragado.
in castellà
Los artistas Herrera y Bragado se complacen en invitarles a conocer El Espacio de Arte "La Xamba" El primer taller obrador ubicado en Lleida dedicado a
1Proyectos escultóricos de todo tipo
2Construcción de elementos festivos populares como Gigantes, Cabezudos, dragones, etc...
3Trabajos gráficos e ilustración
Pretendemos exportar nuestro trabajo personal fruto de diversas inquietudes artisticas y por otro lado dignificar, potenciar y renovar la Cultura Popular.
Nos encontramos en la calle Venus 25 de Lleida,
en http://www.laxamba.com/ y en los telefonos 629 720 991 / 620 166 642
Atentamente
Herrera y Bragado.